Kompetanse

Mitt navn er Eirik Kvam, og jeg eier og driver oversettelsesbyrået AVATAR oversetting AS.

I 1976 tok jeg min hovedfagseksamen ved NTNU. Jeg er utdannet cand. philol. med fagkretsen engelsk, musikk og teatervitenskap. Har også universitetseksamener i jus og italiensk.

Tidligere yrkeserfaring omfatter undervisning, stilling som Area Export Manager i en stor elektromekanisk produksjonsbedrift, samt ulike stillinger innenfor kulturadministrasjon.

Har siden 2000 jobbet fulltid som oversetter i AVATAR oversetting. Her har det meste av oversettelser vært innenfor fagområdene jus, økonomi og teknikk, men også endel innenfor kunst og kultur.

I AVATAR oversetting AS tilbyr jeg oversettelser mellom flere språk, men først og fremst kombinasjonene:

 • engelsk til norsk
 • norsk til engelsk
 • svensk til norsk
 • svensk til engelsk
 • dansk til norsk
 • dansk til engelsk

Gjennom et omfattende nettverk av selvstendige oversettere over hele Europa kan jeg også tilby andre kombinasjoner.

Jeg har erfaring fra oversettelse innen en rekke fagområder, som for eksempel:

 • forretningsspråk og økonomi
 • juridiske tekster, kontrakter og avtaler
 • IT og data
 • offentlig forvaltning
 • kultur
 • reiseliv
 • en bred gruppe tekniske fag og industri
 • generelle samfunnsspørsmål

Skulle det være tilfeller deg jeg selv ikke har kapasitet til å ta oppdraget, samarbeider jeg med oversettere og translatører både i Norge og utlandet. I disse tilfellene samarbeider jeg med morsmålsoversettere med solid erfaring fra det aktuelle fagområdet.

Jeg er opptatt av kvalitet og profesjonalitet i alt arbeid som utføres av AVATAR oversetting AS. Dette innebærer at det alltid utføres en grundig kvalitetskontroll av det språklige uttrykket, samt det faglige innholdet - og ikke minst at oversettelsen leveres til avtalt tid.